Hier vindt u verder alle informatie die nodig is.                                                                                                         

Mocht deze informatie niet volledig zijn dan hoor ik dat graag.

1.Wachttijden

Op het moment dat u contact opneemt zal er gestreefd worden om binnen 5 werkdagen de  eerste afspraak te laten plaats vinden. Mocht dit positief worden bevonden dan zal de begeleiding zo snel mogelijk van start gaan.

Er zijn momenteel geen wachttijden.

 

2.Klachtenprocedure

Uitgangspunten
Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke dienstverlening aan cliënten, echter, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin cliënten of ouders/verzorgers willen klagen over gedragingen van KLIKT. Het verdient de voorkeur dat cliënt of ouder/verzorger en betrokken hulpverlener in een gesprek trachten de levende onvrede tot een oplossing te brengen. Er is gelegenheid om gebruik te maken van het klachtenformulier op de website, bij het uitblijven van een bevredigende oplossing voor de cliënt of ouder/verzorger.
Klachtenformulier
In dit protocol is een leeg klachtenformulier opgenomen. Als u gebruikt maakt van het bijgaande klachtenformulier, gelden onderstaande regels:
1. De klager ontvangt binnen 5 werkdagen schriftelijke bevestiging van de ontvangen klacht.
2. Zodra er besloten is de klacht in behandeling te nemen, wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek tussen de klager en KLIKT. In dit gesprek wordt gevraagd om een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd en probeert men samen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan wordt er een onpartijdige buitenstaander aangetrokken. ( psycholoog/coach E. Hellebrekers) Na afloop van het gesprek, wordt er door KLIKT een verslag geschreven wat de klager toegestuurd krijgt.

Klachtenformulier 2018

Algemene gegevens:
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens klacht:
Datum indienen klacht:…………………………………………………………………………………………………………………………
Datum voorgevallen situatie: ……………………………………………………………………………………………………………….
Naam betrokken werknemer:……………………………………………………………………………………………………………….
Overige betrokkenen:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Beschrijving situatie: …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Concrete omschrijving klacht:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuele overige opmerkingen
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.Privacy reglement

Deze pagina is voor het laatst aangepast op juni 2018
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van KLIKT. U dient zich ervan bewust te zijn dat KLIKT niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
KLIKT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KLIKT. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

1.Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van KLIKT of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

2.Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

3.Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Mocht dit toch nodig zijn dan wordt er eerst toestemming van u gevraagd. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4.Veranderingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

5.Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
KLIKT
Swolgenseweg 37
5865AW Tienray
KVK: 71622772
abklikt@gmail.com